La dependència al tabac
Fumar poc no es tant dolent?

No sento que el meu consum de tabac sigui una addicció, per a mi és més un hàbit o plaer

En el tabac trobem milers de substàncies i entre elles la nicotina que és una droga addictiva que fa que 9 de cada 10 fumadors / es es tornin dependents del seu consum. Algunes de la resta de substàncies estan especialment dissenyades perquè l’efecte de la nicotina sigui molt intens i efectiu. Deixar de fumar durant un període curt de temps, fins i tot en alguns casos hores, provoca l’aparició de la síndrome d’abstinència a la nicotina ja que els nivells sanguinis de nicotina es redueixen molt ràpidament. De fet en una mitja hora sense tabac ja no hi ha pràcticament nicotina en sang d’aquí que apareguin les ganes de fumar ràpidament.

Síndrome d’abstinència al tabac?

Quant dura la síndrome d’abstinència al tabac?
Els símptomes de la Síndrome d’Abstinència solen ser experimentats per molts fumadors o fumadores en deixar de fumar, encara que no per tots ells. La majoria de símptomes solen desaparèixer en unes 2 o 4 setmanes. Les ganes de fumar solen perllongar una mica més però amb la peculiaritat que com més temps es passi sense fumar, amb menys freqüència i intensitat apareixen aquestes ganes de fumar. Els símptomes que apareixen són: desig compulsiu de fumar, irritabilitat, frustració o ira, ansietat, cansament i dificultat de concentració, disfòria o depressió, disminució de la freqüència cardíaca, palpitacions, tremolors, mal de cap, alteració del son, trastorns digestius i sensació de gana, entre els més comuns.

El tabac tranquil•litza?

Hi ha persones a qui el tabac els tranquil • litza, per què?
Perquè hi ha persones que han après a regular la seva forma de fumar per tranquil • litzar. Aquesta “sensació” de tranquil • litat és deguda a l’acció central del tabac, però desapareixerà quan els nivells de nicotina en sang disminueixin, donant pas a la síndrome d’abstinència. Hi ha altres mètodes molt més efectius i sans per tranquil • litzar i enfrontar-se al estrès de la vida quotidiana. Els no fumadors i exfumadors així ho fan.

Efectes de la nicotina en l’organisme?

La nicotina, és la responsable de l’increment en nivells sanguinis de determinades hormones, de possibles efectes anorexígens, de l’increment del metabolisme, de l’acceleració del ritme cardíac, de vasoconstricció, l’augment de la pressió arterial, de la relaxació muscular, entre d’altres, però no es coneix cap malaltia directament relacionada amb la mateixa.