Salut o Tabac
Realment el tabac, ¿és tan perjudicial per a la salut com es diu?

Realment el tabac, ¿és tan perjudicial per a la salut com es diu?

Realment el tabac, ¿és tan perjudicial per a la salut com es diu? El tabac és el responsable del 30% de totes les morts produïdes per càncer, del 85% de totes les morts causades per càncer de pulmó, del 30% de tots els casos de cardiopatia coronària, del 80% al 90% de tots els casos de malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC). Cada any moren al nostre país unes 52.000 persones per causes relacionades amb el consum de tabac. De cada dos joves adolescents que s’inicien en el seu consum, un d’ells morirà precoçment. A Espanya, de cada 1.000 morts prematures, una serà deguda pel consum de drogues il • legals, dos per malalties infeccioses i contagioses, com la SIDA especialment, vint per accidents de circulació i 135 per culpa del tabac. A nivell mundial, cada deu segons mor una persona per causes relacionades amb el tabac. Les xifres parlen per si soles.

Com afecta el fum del tabac al ambient?
L’efecte del fum en l’ambient sembla exagerat ja que una mica de fum no pot ser tan perjudicial.
S’ha demostrat científicament que l’exposició al fum ambiental del tabac (FAT) s’associa amb un augment de risc de mort sobtada del lactant, problemes coronaris i càncer de pulmó. Aproximadament 1228 persones moren a Espanya (Catalunya) com a resultat del FAT.
És massa tard per deixar de fumar tabac?
Porto més de 20 anys fumant, És massa tard per deixar-ho ja que tot el mal està ja fet?
Potser després d’un període de temps tan prolongat de consum algun dany pot ser ja permanent encara que això no és raó per no deixar de fumar i perjudicar encara més la teva salut. Deixar de fumar en qualsevol moment millorarà la teva salut i augmentarà considerablement la teva esperança de vida.
Es menys dolent o perjudicial el tabac de liar?
És el tabac de liar menys perjudicial que els paquets de cigarrets?
No, el tabac de liar conté igualment quitrà i monòxid i més molt més difícil de quantificar ja que la quantitat per cigarret varia d’una cigarreta a un altre i d’una persona a una altra. També se li afegeixen substàncies per reduir la irritació de gola que produeix el seu fum.
Quan s’observen els primers beneficis a deixar de fumar tabac?
Deixar de fumar comença a beneficiar el fumador o fumadora que el deixa en el mateix instant en què no es fuma cap cigarret. Això per si sol ja hauria de ser suficient motiu per decidir-se ja que els primers símptomes que s’observen en cessar el consum es refereixen a la capacitat de percebre les olors i els sabors. El monòxid de carboni (CO), s’elimina pràcticament a les 72 hores de l’abstinència total. T’aconsellem registrar tots els avantatges i canvis que vagis trobant per així mantenir el teu motivació al màxim possible.