Una de les principals preocupacions que m’expressen els fumadors quan volen deixar de fumar és la nicotina. Mai entendre com no senten cap preocupació quan inhalen la nicotina a partir del fum del tabac i per contra, quan parles de substituir la nicotina del tabac per nicotina farmacològica tenen aprensió.

El primer punt a tenir en compte és entendre que la nicotina no és el factor desencadenant de les principals malalties associades al tabac, sinó que s’administra amb el fum generat per la combustió de la cigarreta juntament amb multitud de substàncies generades que sí que són les causants de aquestes malalties. A la fi dels anys 70 del segle passat, el psiquiatre anglès Michel Russell, pare dels tractaments del tabaquisme, ja afirmava que la gent fuma “a causa de la nicotina, però mor pels quitrans”.

La nicotina és un alcaloide químic present de forma natural a la planta del tabac on l’únic risc resideix en l’addicció que aquesta substància genera. Fumem per obtenir nicotina. L’únic que fa la nicotina és ajuntar-se amb uns determinats ancoratges que hi ha al cervell del fumador, estimular-los i que un producte anomenat dopamina li permeti al fumador sentir la sensació de benestar, relaxació o plaer al fumar.

Quan un fumador intenta deixar de fumar, li aconsellem, en algunes ocasions, que substitueixi la nicotina inhalada per altres formes d’administració com poden ser els pegats, els xiclets o els comprimits de nicotina per tal d’evitar l’abstinència -mono- a la nicotina. Les evidències ens confirmen la seva seguretat quan no s’administra juntament amb el fum del tabac.

Prenguem com a exemple el que s’ha produït de forma natural a Suècia.

Aquest país presenta el percentatge més baix de fumadors diaris del món: un 5% (Espanya un 22%). El realment sorprenent d’aquest cas és que, a mitjans dels anys 80, Suècia tenia un percentatge de fumadors diaris que arribava al 34% de la població. Què ha passat per arribar a aquestes xifres tan baixes? Senzillament, els suecs han deixat de fumar sense haver de renunciar a la nicotina.

El 25% dels homes suecs utilitza un producte de tabac oral baix en nitrosamines anomenat SNUS. Aquesta reducció en el consum de tabac convencional els ha portat a presentar les taxes més baixes de tot Europa de malalties del cor i de càncer de pulmó entre els homes.

Entre les dones sueques, on el consum de SNUS és residual, la freqüència d’aquestes malalties és semblant a la mitjana europea com a conseqüència de la xifra de fumadores que se situa en un 20% de la població femenina.

La utilització d’una forma diferent d’administració de nicotina ha mostrat la disminució que ha representat el seu ús de forma separada al fum de tabac en la reducció de les malalties associades al tabac convencional i, d’una manera natural, ha demostrat la seva seguretat quan s’utilitza de forma continuada.

Quan ens aconsellen utilitzar nicotina per deixar de fumar hem de seguir el consell sobre la dosi i durada que ens proporciona el professional de la salut, les nostres possibilitats de deixar de fumar seran més altes.